Jesteśmy grupą organizacji pozarządowych nazywaną również Struktura. Występujemy pod wspólną nazwą BIEDA. Słowo BIEDA jest skrótem od Bezrobotnej Inicjatywy Ekonomicznej Dla Aktywnych. Założycielami Struktury są bezrobotni i pozostający bez pracy. Obszar na którym działamy to obszar całego kraju. Rozpoczęliśmy naszą działalność w zeszłym wieku w listopadzie 2000 roku. Naszą misją jest inicjowanie, organizowanie i zatrudnianie bezrobotnych i pozostających bez pracy. I w takiej właśnie kolejności prowadzimy nasze działania co często jest powodem do rozczarowań i zawodu, że nie dajemy pracy. Naszym największym kapitałem są nasze głowy i doświadczenie, które posiadamy i które wykorzystujemy w naszej pracy. Jesteśmy autorami programu WSPÓLNY INTERES, który jest wizją naszej Struktury do roku 2013. Wszystko co się dzieje u nas ma swoje odniesienie do tego programu. Program ten jest przede wszystkim programem edukacyjnym w zakresie edukacji społecznej, obywatelskiej, zawodowej i gospodarczej z możliwością wykorzystania nabytych umiejętności w działalnościach handlowych, produkcyjnych i statutowych w naszym przedsiębiorstwie społecznym realizującym zatrudnienie adresatów programu.

Jesteśmy apolityczni i pluralistyczni. Stawiamy na różność i różnorodność, nie pozostajemy obojętni na krzywdę ludzką i biedę. Nie prezentujemy postaw roszczeniowych, naszą dewizą jest argumentacja i przekonywanie do naszego programu. Budujemy podstawy szeroko rozumianego partnerstwa w ramach Partnerstwa Dla Rozwoju. Wiemy i jesteśmy co do tego przekonani, że tylko w formule partnerstwa jest możliwym zrealizowanie tego wszystkiego co zostało zdefiniowane w celach programu WSPÓLNY INTERES.

Przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo informacji o tym co robimy, o tym co zrobiliśmy i o tym co zamierzmy zrealizować. Budujemy portal internetowy, który będzie jedynym w swoim rodzaju tworzonym i prowadzonym przez adresatów programu WSPÓLNY INTERES a tematycznie dotyczył będzie problematyki opieki społecznej, rynku pracy, zasobów ludzkich oraz rozwoju przedsiębiorczości. Będzie on przewodnikiem i źródłem informacji o naszych działaniach w zakresie aktywizacji bezrobotnych i pozostających bez pracy.

Zapraszamy do lektury !

 

Nasze motto: “ jeżeli coś ma się udać to się uda”